Achtergrond en organisatie

Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft deze hoofdlijnenbrochure opgesteld om bestuurders te informeren over de vraagstukken die hier spelen. Over deze vraagstukken zijn de komende jaren besluiten nodig.

De hoofdlijnenbrochure gaat over de opgaven van het Deltaprogramma in het IJsselmeergebied – waterveiligheid en zoetwatervoorziening – en over de ruimtelijke opgaven die daarmee samenhangen.

De brochure maakt voor iedereen inzichtelijk wat klimaatverandering betekent voor het toekomstperspectief van het gebied.

Deze brochure geeft de stand van zaken van begin 2023.

Colofon

Projectleiding
Peter Roeters en Jitka IJsselstijn, Deltaprogramma IJsselmeergebied

Kennisregie en redactie
Renske Postma, Tekstbureau Met Andere Woorden

Informatie- en designstrategie
Karin Schwandt, Schwandt Information Design

Ontwerp en illustratie
Leon de Korte Information Graphics

Development
Marcel Burg, Burg, Burg